Tagi-lista stron

  • Prezydent Paweł Maj oraz Bartosz Krawczyk, Dyrektor ds. Inwestycji w firmie FlexiPowerGroup

    Podpisanie umowy na OZE

    21 maja Prezydent Paweł Maj oraz Bartosz Krawczyk, Dyrektor ds. Inwestycji w firmie FlexiPowerGroup, podpisali umowę na realizację zadania ,,Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach". Umowa opiewa na 2 mln 969 tys. zł. Blisko 80% tej kwoty zostanie pokrytych z rezerwy celowej budżetu państwa.

  • Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy

    Miasto Puławy w dniu 25.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MIEŚCIE PUŁAWY” w ramach Działania 10.1. Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  • Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy

    Miasto Puławy w dniu 23.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

  • Kontynuacja przebudowy ulicy Powstańców Listopadowych

    Kontynuujemy przebudowę ul. Powstańców Listopadowych, tym razem na odcinku od km 0+792 do km 1+480 w Puławach.

  • Prezydent Miasta Puławy i młodzi piłkarze na trawiastym boisku

    Odbiór techniczny i pierwsze treningi na odnowionym boisku MOSiR

    20 marca odbyły się pierwsze treningi młodych piłkarzy KS Wisła Puławy oraz Akademii Piłkarskie Perełki na odnowionym bocznym boisku na stadionie MOSiR Puławy. Wcześniej tego dnia nastąpił odbiór techniczny boiska po przeprowadzonej modernizacji.

  • Flaga i godło narodowe

    Budowa infrastruktury drogowej w Puławach

    W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 7 691 833,88 zł. co stanowi 5 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 8 096 667,24 zł.

  • Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Zdjęcie ulicy Skowieszyńskiej

    Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L

    Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że w dniu 14.12.2023 r. podpisano umowę z firmą IMTech Marek Bieńko z siedzibą w Górze Puławskiej na „Budowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy” (w ul. Skowieszyńskiej).

  • Wymiana rur sieci przesyłu ciepła OPEC

    Duża inwestycja OPEC w unowocześnianie sieci przesyłu ciepła

    W najbliższych latach OPEC planuje przeprowadzenie wielomilionowej inwestycji, która ma na celu unowocześnienie sieci cieplnej w mieście i poprawę jej wydajności. Dzięki realizacji tego projektu przesył ciepła będzie wydajniejszy i mniej awaryjny, jakość powietrza w mieście poprawi się, a mieszkańcy zapłacą niższe rachunki (dzięki niższym opłatom dystrybucyjnym).

  • Panele fotowoltaiczne na budynku MZK Puławy

    Fotowoltaika na miejskich budynkach użyteczności publicznej

    W trosce o środowisko i z myślą o oszczędnościach Miasto Puławy inwestuje w fotowoltaikę. Panele fotowoltaiczne, transformujące energię słoneczną w prąd, zostaną zainstalowane na 5 budynkach użyteczności publicznej, m.in. na dachu Urzędu Miasta. Trwa przetarg na realizację tego zadania. Oferenci mogą zgłaszać się do 12 marca.