Prezydent Miasta Puławy

Paweł Maj.jpg
Foto: UM Puławy, Paweł Maj.jpg

Paweł Maj


Adres e-mail: um@um.pulawy.pl
telefon:  81 458 6105

adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

 
Sekretariat Prezydenta

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
 
wtorki godz. 10.00-13.00 (po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)
środy godz. 15.30-16.00  (po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)
 
Prezydent Miasta Puławy wykonuje zadania spoczywające na gminie Miasto Puławy za pomocą Urzędu Miasta Puławy. 

 
Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz i jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

Prezydent wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz inne akty prawne na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa, akty wykonawcze w odniesieniu do uchwał rady, przepisy porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu oraz akty o charakterze instrukcyjnym.
 
Prezydent Miasta wykonuje ponadto zadania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Puławy.