Informacja o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Herb Miasta Puławy
Foto: Zasoby UM, Herb Miasta Puławy

Informujemy, że 27 lutego o godzinie 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.