Lista projektów i inwestycji na lata 2021-2027

 • Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy

  Miasto Puławy w dniu 25.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MIEŚCIE PUŁAWY” w ramach Działania 10.1. Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy

  Miasto Puławy w dniu 23.04.2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

 • Dłonie piszące na klawiaturze

  Cyberbezpieczny samorząd

  Miasto Puławy realizuje projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa gminy, którego celem jest zwiększenie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu oraz wszystkich jednostek podległych.

 • logotypy FEL.jpg

  Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy

  Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy

Dostępne: 0 wyników ze wszystkich kategorii.
Brak wyników.