#Język migowy #Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (na parterze w pokoju nr 1) funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego (system komunikacji niewerbalnej) .

Osoby z wadami słuchu, które mają problemy z porozumiewaniem się innym językiem niż migowy, mogą z niego skorzystać załatwiając sprawę w urzędzie.

Każdy użytkownik jest w stanie skorzystać z tego systemu bez wcześniejszego przygotowania, pomaga w tym pracownik Urzędu Miasta, który za pomocą video-terminala łączy się z tłumaczem języka migowego. Rozpoczyna w ten sposób wideokonferencję, która pozwala na jednoczesne skomunikowanie się trzech osób – osoby niesłyszącej, pracownika urzędu oraz tłumacza języka migowego. Osoba głuchoniema przedstawia tłumaczowi temat rozmowy. Tłumacz na bieżąco informuje urzędnika o tym co osoba głuchoniema ma do przekazania.