Tłumacz języka migowego

Usługa tłumacza języka migowego (system komunikacji niewerbalnej) .

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępności wszystkim obywatelom do usług świadczonych w Urzędzie Miasta Puławy oraz rozumiejąc potrzeby osób dotkniętych słabym słuchem wprowadziliśmy usługę Tłumacza Migam. Usługa ta polega na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego bez konieczności instalacji aplikacji. Każda osoba, która potrzebuje kontaktu z urzędem poprzez ww. usługę łączy się z tłumaczem języka migowego wprost z przeglądarki.

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie i skorzystać z usługi pomocy tłumacza języka migowego?


 Zapoznaj się z Regulamin świadczenia usługi Tłumacza 

 Tłumacz jest czynny w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 15:30

Czwartek: 7:30 - 17:00

Piątek: 7:30 - 15:30


 

>> Połącz z tłumaczem <<

Link do tłumacza Migam