Skarbnik

Elżbieta Grzęda.jpg
Foto: UM Puławy, Elżbieta Grzęda.jpg

Elżbieta Grzęda

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu i odpowiada za jego przygotowanie, opracowanie i realizację. Skrarbnik opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i ich analizy. Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych oraz nad dyscypliną finansów publicznych.

Ponadto Skarbnik Miasta kontrasygnuje czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych miasta.

Sekretariat:
tel. 81 458 6105