Sekretarz

Marta Maślankiewicz.jpg
Foto: Święta mogą być eko!, Marta Maślankiewicz.jpg

Marta Maślankiewicz

Marta Maślankiewicz

 

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta, prawidłowe warunki jego działania oraz właściwą organizację pracy.

Sekretarz przedstawia projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu, realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi i politykę płacową ustaloną przez Prezydenta. Sekretarz nadzoruje wdrażanie nowych metod organizacji pracy. Koordynuje działania komórek organizacyjnych Urzędu oraz doskonali jakość ich pracy.

Sekretarz Miasta może prowadzić określone sprawy miasta w imieniu Prezydenta.

Sekretariat:
tel. 81 458 6105