Sekretarz

Marta Maślankiewicz.jpg
Foto: Święta mogą być eko!, Marta Maślankiewicz.jpg
Sekretarz Miasta Puławy - Marta Maślankiewicz

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta, prawidłowe warunki jego działania oraz właściwą organizację pracy.

Sekretarz przedstawia projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu, realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi i politykę płacową ustaloną przez Prezydenta. Sekretarz nadzoruje wdrażanie nowych metod organizacji pracy. Koordynuje działania komórek organizacyjnych Urzędu oraz doskonali jakość ich pracy.

Sekretarz Miasta może prowadzić określone sprawy miasta w imieniu Prezydenta.

Sekretariat:
tel. 81 458 6105