Budowa infrastruktury drogowej w Puławach

Flaga i godło narodowe
Foto: Zasoby UM, Flaga i godło narodowe

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 7 691 833,88 zł. co stanowi 5 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 8 096 667,24 zł.

Projekt pn.: „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” dotyczy trzech zakresów inwestycji;

  • Budowa drogi 1KDG-L wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką - ul. Dęblińską w Puławach.

Budowa drogi stanowić będzie połączenie drogowe ul. Dęblińskiej i ul. Zarzecze w Puławach, wzdłuż których znajdują się tereny inwestycyjne. W zakresie budowy drogi będzie wykonana kanalizacja sanitarna, wodociąg, odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny, zieleń, chodnik oraz ścieżka rowerowa.

Celem inwestycji jest stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci dróg w strefie aktywności gospodarczej na os. Wólka Profecka w Puławach z połączeniem jej z drogą wojewódzką nr 801 oraz docelowo udostępnienie potencjalnym inwestorom kompleksowego uzbrojonego terenu inwestycyjnego.

  • Przebudową dwukondygnacyjnego parkingu położonego przy ul. Portowej, który stanowi zaplecze puławskiej mariny.

Przebudowa parkingu przy puławskiej marinie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca, stając się pełnowartościowym produktem turystycznym, wykorzystującym walory rzeki Wisły. Miasto Puławy w ramach planowanych działań dąży do stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, oraz poprawy atrakcyjności oferty inwestycyjnej i turystycznej.

  • Trzecia inwestycja dotyczy budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Włostowice w Puławach.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Włostowice przy ul. Piasecznicy przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.

Wykonawcy:

  • WODGAZ T.I.B. Sekita Spółka Jawna
  • STRABAG Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o.