Odbiór techniczny i pierwsze treningi na odnowionym boisku MOSiR

Prezydent Miasta Puławy i młodzi piłkarze na trawiastym boisku
Prezydent Miasta Puławy i młodzi piłkarze na trawiastym boisku

20 marca odbyły się pierwsze treningi młodych piłkarzy KS Wisła Puławy oraz Akademii Piłkarskie Perełki na odnowionym bocznym boisku na stadionie MOSiR Puławy. Wcześniej tego dnia nastąpił odbiór techniczny boiska po przeprowadzonej modernizacji.

Boisko było eksploatowane przez ostatnich 17 lat, dlatego teraz nastąpiła jego gruntowna modernizacja. W ramach zrealizowanych prac wyrównano i uzupełniono istniejącą podbudowę, wymieniono starą, zużytą nawierzchnię na trawę syntetyczną III generacji wraz z nowymi bramkami oraz wiatami dla zawodników. Zainstalowano trawę XTREME TURF Premier WX50 o długości 50 mm, która została następnie zasypana piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM. Nowa nawierzchnia jest przeznaczona stricte do rozgrywek piłki nożnej, a jej jakości będzie odpowiadać certyfikatowi FIFA Quality.

Łączna wartość tego zadania zamknęła się kwotą 3 mln 231 tys. zł, z czego 90% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą prac była firma TAMEX Obiekty Sportowe SA. Jest to pierwszy oddany do użytku obiekt realizowany w ramach kontraktu zawartego w 2023 roku. Do wykonania pozostały jeszcze prace dotyczące budowy nowych boisk przy SP nr 3 oraz modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 10, ZSO nr 1 i ZSO nr 2.