Lista Funduszy solidarnościowych

  • fundusz solidarnościowy- fhd.jpg

    Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

    W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2021 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi.