Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

fundusz solidarnościowy.jpg
fundusz solidarnościowy.jpg

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 212 z dnia 28 lutego 2022r.

Okres realizacji zadania: od 28.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dofinansowanie: 288.000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  289.440,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2022 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 255 z dnia 28 lutego 2022 r.

Okres realizacji zadania: od 28.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie:  126.000 zł

Całkowita wartość zadania: 126.630 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2022 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub w innym wskazanym miejscu przez uczestnika Programu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.