Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (załączniki do Zarządzenia Nr A/21/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/21/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 lutego 2024r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 1 roku fragmentu działki nr 634/29, położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej.
Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 15 lutego 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r. i znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/21/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 lutego 2024r. PDF, 239.43 KB

    Zarządzenie Nr A/21/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony