Grzegorz Nowosadzki zastępcą Prezydenta Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Z dniem 1 lipca na stanowisko zastępcy Prezydenta Miasta Puławy Pawła Maja został powołany pan Grzegorz Nowosadzki.

Pan Grzegorz ukończył liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego oraz Wydział Ekonomii UMCS w Lublinie. Posiada 30-letnie doświadczenie w sektorze finansów oraz doświadczenie w pracy jako urzędnik państwowy. 

Przez ponad 25 lat w instytucjach finansowych zdobywał doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia i wykorzystywania narzędzi do obsługi i finansowania działalności podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, jak również jednostek samorządowych na terenie woj. lubelskiego. Pan Grzegorz Nowosadzki posiada również doświadczenie w obszarze zarządzania sportem. W latach 2010 -2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Klubu Sportowego „Wisła" Puławy.