Informacja dotycząca wywieszenia 9 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załączniki do Zarządzeń od Nr A/172/2023 do Nr A/180/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono 9 wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/172/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/13 o powierzchni 0,0027 ha i nr 3209/8 o powierzchni 0,0016 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,0043 ha (43 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/173/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/14 o powierzchni 0,0006 ha (6 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/174/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/16 o powierzchni 0,0081 ha (81 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/175/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/18 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/176/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/20 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/177/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/22 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/178/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/24 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/179/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/28 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2).

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/180/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/31 o powierzchni 0,0001 ha i nr 1221/26 o powierzchni 0,0013 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,0014 ha (14 m2).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 28 września 2023r. do dnia 18 października 2023r. i znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Załączniki do artykułu