Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja BezMiar

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja BezMiar złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Zdrowa Alternatywa

Załączniki do artykułu