Domek Żółty Aleksandryjski

Domek Aleksandryjski (Żółty)
Foto: Marcin Szeląg, Domek Aleksandryjski (Żółty)

Niewielki pawilon na planie prostokąta z czterokolumnowym doryckim portykiem od frontu. Powstał w I poł. XIX w., a jego autorstwo przypisywane jest Christianowi Piotrowi Aignerowi. W czasach księstwa Czartoryskich najprawdopodobniej pełnił funkcje gościnne. W latach 40. XIX w. budynek został przebudowany na potrzeby Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien. Mieszkała w nim przełożona Instytutu Zenaida Grooten. Obiekt swoje nazwy zawdzięcza żółtemu kolorowi tynku, a także pobytowi cara Aleksandra II, który w 1857 roku mieszkał w nim wizytując Aleksandryjski Instytut. Od ok. 1871 roku rezydował w nim prawosławny ksiądz, sprawujący posługę w cerkwi pw. Opieki Matki Boskiej, usytuowanej w Sali Rycerskiej puławskiego pałacu. Na przełomie 1914 i 1915 roku mieścił się w nim posterunek I Legionu Polskiego, który stacjonował w parku. Swoją siedzibę miało tu także przedszkole i szkoła podstawowa. Od 2017 roku w budynku mieści się, zajmujący się historią współczesną, dział Muzeum Czartoryskich w Puławach - Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Opracowanie materiałów: Grażyna Bartnik-Szymańska, Muzeum Czartoryskich w Puławach