Domek Grecki

Domek Grecki
Foto: Marcin Szeląg, Domek Grecki

Dawna oranżeria projektu Christiana Piotra Aignera wybudowana między rokiem 1788 a 1791. Charakterystycznym elementem obiektu jest istniejący do dziś czterokolumnowy dorycki portyk z półokrągłą salą zwaną altaną. Pomieszczenie to, wyposażone w kanapy, było miejscem towarzyskich spotkań, służyło także do picia kawy. Za nim znajdowała się obecnie nieistniejąca oranżeria właściwa, w której przechowywano najróżniejsze gatunki roślin rodzimych i obcych. Fasadę budynku zdobiła zaczerpnięta z Wergiliusza sentencja: "Hic omnes arbusta iuvant humilesque myricae" (Wszystkich tu zachwycają wiązy i niskie tamaryszki). Do oranżerii można było się dostać przerzuconym nad wąwozem zwanym Głęboką Drogą arkadowym mostkiem, wybudowanym ok. 1791 roku.  Przestrzeń przed nią obsadzono klombami, zaś w murze oddzielającym to miejsce od sadu (obecnie osiedle bloków) umieszczono fontannę bożka Pana, którą rozebrano na początku XX w. Do zachowanego frontonu budynku w latach 60. XX wieku dobudowano współczesny budynek, w którym swoją siedzibę przez wiele lat miała Biblioteka Miejska w Puławach.

Opracowanie materiałów: Grażyna Bartnik-Szymańska, Muzeum Czartoryskich w Puławach