Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

W załączniku znajduje się zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

Załączniki do artykułu