Zarządzenie nr 47 Dyrektora MOPS w Puławach z dnia 22 grudnia 2023 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

W załączniku znajduje się Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku na zadania:
1) „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Miasto Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”
2) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańców gminy Miasto Puławy będących osobami z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.”