Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji dla projektu

Zapraszam w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

  1. Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomicznej
  2. Dokumentacji technicznej w zakresie realizacji inwestycji/Specyfikacji technicznej zakupywanego oprogramowania/sprzętu/usług oraz plan rozmieszczenia sprzętu, wraz
    z tabelą budżetową określającą koszty zakupu
  3. Analizy procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
    z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego
  4. Analizy/audytu potwierdzającej niedostępność zasobów, dla zakupu sprzętu informatycznego

dla projektu partnerskiego p.n.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Miasta Puławy”, w którym bierze udział Miasto Puławy oraz Gmina Janowiec.

Treść zaproszenia, opis przedmiotu zamówienia oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej: