Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

2 października 2023 roku o godz. 15.00 w pokoju nr 7 Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026

W nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

Załączniki do artykułu