Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią

Miasto Puławy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy w 2024 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

Project Change Kamil Kopeć
ul. Lipowa 18
08-530 Dęblin

Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 32.723,28 zł brutto.

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty.