Wyniki postępowania na wykonanie zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach"

Parafia pw. Św. Józefa w Puławach - 24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61, informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: BUD-DAR Dariusz Golas - 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Szkolna 35A. Cena oferty – 1 307 795,39 zł.

 Puławy, 27.06.2024 r.   

Waldemar Stawinoga - Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Puławach