Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Sportowe Puławy”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie „Sportowe Puławy" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Mistrzostwa w Martwym Ciągu

Załączniki do artykułu