Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: XIV Zimowy turniej piłki nożnej oldbojów o Puchar Prezydenta Miasta Puławy

Załączniki do artykułu

  • oferta - PTKKF PDF, 2.73 MB

    oferta - Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej