Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych - zmiana

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - zmiana

Zarządzeniem nr A/181/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 września 2023 r. został zmieniony skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.181.2023.WOP PDF, 233.23 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/181/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku