Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/225/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2023 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.225.2023.WOP PDF, 235.37 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/225/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku