Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzeniem nr A/159/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 września 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.159.2023.WOP PDF, 274.2 KB

    Zarządzenie nr A/159/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

  • Karta kalkulacji kosztów - załącznik nr 2 DOC, 65.5 KB

    Karta kalkulacji kosztów korzystania z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach na potrzeby realizacji zadania publicznego określonego w ofercie, wnioskowanych do pokrycia z dotacji

  • Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1 PDF, 205.95 KB

    Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1