Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/212/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.212.2023.WOP PDF, 327.77 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/212/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

  • Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1 DOCX, 15.53 KB

    Oświadczenie dotyczące podatku VAT - załącznik nr 1