Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/17/22 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Załączniki do artykułu