Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/244/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2023 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.244.2023.WOP PDF, 184.84 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/244/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku