Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/219/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.