Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokal mieszkalny nr 30 w budynku przy ul. Sienkiewicza 15, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli);
  2. lokal mieszkalny nr 23 w budynku przy ul. Krańcowej 23, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 2 w tabeli);
  3. lokal mieszkalny nr 26 w budynku przy ul. Piłsudskiego 18, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 3 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Załączniki do artykułu