Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 343 położona przy ul. Towarowej w Puławach - załącznik do Zarządzenia Nr A/113/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Puławach przy ul. Towarowej – obręb Puławy Kolejowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/113/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 czerwca 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 343 o pow. 0,9025 ha, położonej przy ul. Towarowej w Puławach - obręb Puławy Kolejowa. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 12 czerwca 2024r. do dnia 2 lipca 2024r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/113/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 czerwca 2024 r. PDF, 154.03 KB

    Zarządzenie Nr A/113/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Puławy Kolejowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego