Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (załącznik do Zarządzenia Nr A/157/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/157/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 września 2023 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Sieroszewskiego 3 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 4 września 2023 r. do dnia 24 września 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku [PDF; 155,82 KB].