Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 3209/29 - załącznik do Zarządzenia Nr A/135/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/135/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 2 lipca 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3209/29 o pow. 0,0015 ha, położonej przy w Puławach, w obrębie Miasto Puławy. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 2 lipca 2024r. do dnia 22 lipca 2024r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu