Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: lokal mieszkalny położony przy ul. Wacława Sieroszewskiego 11/37 w Puławach, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/27/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/27/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia 8 marca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Zarządzenie Nr A/27/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.

Załączniki do artykułu