Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 439/72

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 439/72

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działki nr 439/72

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, położonej pomiędzy ul. Stanisława Eustachiewicza i ul. Piaskową w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: grunt o pow. 20 m2, stanowiący część działki nr 439/72 o pow. 0,5526 ha.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/28/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia 8 marca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Zarządzenie Nr A/28/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.

Załączniki do artykułu