Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (załączniki do Zarządzeń Nr A/216/2023 i Nr A/217/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono 2 wykazy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/216/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 listopada 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku wielorodzinnym przy ul. Polnej 1A w Puławach.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/217/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 listopada 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku wielorodzinnym przy ul. Czartoryskich 11 w Puławach.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 24 listopada 2023r. do dnia 14 grudnia 2023r. i znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Załączniki do artykułu