Program Duża Puławska Rodzina

Program „Duża Puławska Rodzina”

Na terenie gminy Miasto Puławy prowadzony jest Program „Duża Puławska Rodzina” na rzecz rodzin wielodzietnych.

Program został przyjęty uchwałą nr XLI/455/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Miasto Puławy programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Duża Puławska Rodzina”.

INFORMACJE DLA RODZIN

Wnioski o wydanie Karty „Duża Puławska Rodzina” można składać w Wydziale Polityki Społecznej i Senioralnej  Urzędu Miasta Puławy (pok. 215A, 229) lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pok. 1) w godzinach pracy urzędu.

Akty prawne:

Uchwała nr XLI/455/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Miasto Puławy programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Duża Puławska Rodzina”

Uchwała nr XL/438/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonym przez Miasto Puławy

Uchwała nr XL/439/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy

Uchwała nr XXXI/332/13 Rady Miasta Puławy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/278/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XLI/456/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich

Zarządzenie nr A/202/2014 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do programu mogą składać deklaracje przystąpienia podmiotu do programu w Wydziale Polityki Społecznej i Senioralnej Urzędu Miasta Puławy (pok. 215A, 229) lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pok. 1) w godzinach pracy urzędu.

Poniżej dokumenty do pobrania: