Zaproszenie na Lubelskie Forum NGO 2022

Lubelskie Forum Organizacji Pozarządowych
Foto: Lubelskie Forum Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2.

W Imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Forum NGO 2022 r.

Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom: organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osobom zainteresowanym działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego do dnia 21 września 2022 r. do godz. 12.00 oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu rekrutacji.

Załączniki do artykułu