Wypłaty dodatku węglowego

Foto: Pixabay,

Informujemy, że Miasto Puławy otrzymało środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 1 163 510 zł.

Wypłatę dodatku planujemy rozpocząć od 30 września 2022 r. po podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok, podczas XLIX sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się 29 września 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy.

Dokładne informacje oraz wzór wniosku dostępne są w tym miejscu.