Zaproszenie na III sesję Rady Miasta Puławy IX kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na III sesję Rady Miasta Puławy IX kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr II/24 z sesji Rady Miasta Puławy z 16 maja 2024 r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Miasto Puławy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Sportu V kadencji.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 02.05.2024 r. do 17.05.2024 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy 

(-) Ewa Wójcik