Zaproszenie na III sesję Młodzieżowej Rady Miasta

MRM VIII kadencji.png
MRM VIII kadencji.png

Serdecznie zapraszam na III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 11 czerwca o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z pracy w komisji ds. przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
6. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta

(-) Maria Bartoszek