IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na IV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy IX kadencji, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puławy.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy
(-) Ewa Wójcik