Informacja o dodatkowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Foto: Zasoby UM,

W dniu 12 czerwca br. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym będzie podejmowana uchwała w sprawie wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu gminy Miasto Puławy za 2023 rok.