Zagospodarowanie skwerów miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Puławach

Błonia miejskie
Foto: Zasoby UM Puławy, Błonia miejskie

30 października 2017 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu p.n.: „Zagospodarowanie skwerów miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Puławach”

 aaaaaaq.jpg

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Okres realizacji: 21 listopad 2016 r. – 31 styczeń 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 2 993 723,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 851 590,59 PLN

Miasto Puławy w dniu 30 października 2017 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu p.n.: „Zagospodarowanie skwerów miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Puławach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego" Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Głownym celem projektu jest stworzenie dodatkowych terenów zielonych z nawierzchnią biologicznie czynną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Puławy poprzez zagospodarowanie trzech skwerów miejskich:

  • Błoni miejskich,
  • skweru przy ul. Wróblewskiego,
  • skweru przy ul. Gdańskiej.

Na skwerze przy ul. Gdańskiej posadzona zostanie nowa zieleń oraz zostanie uporządkowana już istniejąca, powstanie mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci o nowoczesnej formie, na nogach w kształcie łuków, kwietniki uliczne, domki dla owadów oraz oświetlenie - słupki oświetleniowe wys. 1,2 m o przekroju kwadratowym, wandaloodporne.

Na skwerze przy ul. Wróblewskiego posadzona zostanie nowa zieleń - drzewa oraz łąka kwietna. Powstanie nowa nawierzchnia oraz mała architektura: domki dla owadów, jeży, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, ławki, oświetlenie.

Na Błoniach miejskich posadzona zostanie zieleń: krzewy, drzewa, trawa, niska roślinność, łąka kwietna. Od ul. Słowackiego zaprojektowano nasyp, który w miejscu najwyższym wynosi ok 1.5m. a szerokość ok. 12m. Nasyp ziemny pełni również rolę tarasu widokowego, po których można spacerować. Powstanie m.in. plac zabaw dla psów, plac zabaw dla dzieci, ławki, stoliki piknikowe, leżaki, praktyczna sieć komunikacji pieszej i samochodowej, oświetlenie parkowe, kamery monitorujące.

Przedsięwzięcie ma wpływać m.in. na poprawę jakości powietrza, różnorodności biologicznej oraz stworzenia przyjaznych mieszkańcom miejsc do odpoczynku.

Wizualizacja:


Skwer przy ul. Gdańskiej

02_Koncepcja zagospodarowania terenu 1-200.jpg


 

Skwer przy ul. Wróblewskiego

wroblewskiego.jpg


Błonia miejskie

zagospodarowanie-bloni-konsultacje-spolecz_1.jpg
W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

lub wysłać wiadomość na adres e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl