Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny

Foto: Urząd Miasta Puławy,

27 czerwca 2016 r. została zawarta umowa partnerska na realizację m.in. projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”

3_ Nagłówek (EFRR).jpg

Okres realizacji: 3 września 2014 r – 30 kwietnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 25 173 216,17 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 13 982 197,98 zł

 

27 czerwca 2016 r. została zawarta umowa partnerska na realizację m.in. projektu pod nazwą Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”, który  zlokalizowany jest na terenie następujących gmin: Miasto Puławy, Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn. Gminy te tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy.

Liderem projektu zostało wybrane Miasto Puławy.

Projekt znajduje się na liście Strategicznych Inwestycji Terytorialnych i został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 13 grudnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu miejskiego, co poprawi dostępność do usług kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych itp. mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF Miasta Puławy; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupionych 16 niskoemisyjnych Autobusów o normie EURO VI, dzięki czemu stare autobusy zostaną wycofane z użytkowania. Realizacja wszystkich planowanych działań z zakresu transportu publicznego m.in. montaż wiat przystankowych, biletomatów, informacji przystankowej (tablice świetlne), zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach, pojazdu technicznego, wykonanie prac remontowo-budowlanych, budowa: pętli, zatok i peronów autobusowych, pozwoli na osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie MOF Miasta Puławy.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy MOF Miasta Puławy. Zakres projektu zaplanowany do realizacji przez poszczególnych Partnerów:

Gmina Puławy

 1. Budowa zatok autobusowych – 5 szt. w miejscowości Polesie oraz 15 szt. peronów na terenie Gminy,
 2. Budowa pętli autobusowej w miejscowości Gołąb
 3. Zakp i montaż wiat przystankowych - 28 szt. w miejscowościach: Góra Puławska - 4 szt., Klikawa - 3 szt.,Pachnowola - 2 szt., Sosnów - 1 szt., Dobrosławów - 2 szt., Zarzecze - 3 szt., Bronowicw/Kowala 1 szt., Kowala - 2 szt., Gołąb - 4 szt., Tomaszów - 2 szt., Polesie - 4 szt.
 4. Zakup i instalacja informacji przystankowej wraz z przyłączem energetycznym - 3 szt. w miejscowości Gołąb i Góra Puławska.

Gmina Janowiec

 1. Budowa pętli autobusowej w miejscowości Janowiec.
 2. Budowa zatok autobusowych – 2 szt. – po jednej w miejscowości Janowiec i Oblasy.
 3. Zakup i montaż wiat przystankowych – 5 szt. w miejscowościach: Janowiec – 2 szt., Oblasy – 1 szt., Wojszyn – 2 szt.
 4. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 1 szt. w miejscowości Janowiec

Gmina Kazimierz Dolny

 1. Zakup i montaż wiat przystankowych – 14 szt. w miejscowościach: Parchatka – 2 szt., Bochotnica – 5 szt., Skowieszynek – 2 szt., Kazimierz Dolny – 4 szt., Wylągi – 1 szt. oraz wykonanie 11 szt. peronów na działkach gdzie będą montowane wiary.
 2. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 1 szt. w miejscowości Kazimierz Dolny

Miasto Puławy

 1. Zaplecze MZK – prace remontowo-budowlane – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
 2. Zakup autobusów komunikacji miejskiej – 16 szt. - realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
 3. Zakup biletomatów – 11 szt. - realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
 4. Zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach – 19 szt. - realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
 5. Zakup samochodu technicznego - realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.
 6. Studium wykonalności projektu
 7. Promocja projektu
 8. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 30 szt.
 9. Zakup i montaż wiat przystankowych – 29 szt.
 10. Modernizacja myjni autobusowej – realizuje MZK Puławy Sp. z o.o.

Gmina Żyrzyn

 1. Budowa peronów autobusowych – 8 szt. w miejscowościach: Wola Osińska, Kośmin - 2 szt., Parafianka, Żerdź, Bałtów, Zagrody – 2 szt.
 2. Budowa zatok autobusowych – 2 szt. – w miejscowości Żyrzyn i Kotliny.
 3. Zakup i montaż wiat przystankowych – 8 szt. w miejscowościach: Żyrzyn, Kotliny, Zagrody – 2 szt., Kośmin – 2 szt., Parafianka, Żerdź.
 4. Budowa/przebudowa peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych – 12 szt. w miejscowościach Żyrzyn – 3 szt., Borysów – 1 szt., Osiny – 2 szt., Wola Osińska – 1 szt., Kotliny – 1 szt., Skrudki – 2 szt., Wilczanka – 2 szt.

Gmina Końskowola

 1. Wykonanie przyłączy energetycznych – 2 szt. w miejscowości Końskowola
 2. Budowa zatoki autobusowej - 1 szt. w miejscowości Końskowola
 3. Zakup i instalacja informacji przystankowej – 2 szt. w miejscowości Końskowola
 4. Zakup i montaż wiat przystankowych – 4 szt. w miejscowościach: Rudy, Końskowola, Opoka i Stary Pożóg.

Ponadto, przez wszystkich partnerów projektu wykonana zostanie dokumentacja techniczna oraz w ramach zadań inwestycyjnych pełniony będzie nadzór inwestorski.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie MOF Miasta Puławy, polegającego na uzyskaniu lepszych warunków przejazdów pasażerskich, lepszych parametrów eksploatacyjnych oraz mniejszych negatywnych wpływów na środowisko. Projekt wpłynie także na poprawę dostępności mieszkańców MOF Miasta Puławy do usług oferowanych przez instytucje publiczne tj. administrację, usług zdrowotnych, kulturalnych i społecznych oferowanych przez POK „Dom Chemika” oraz Bibliotekę Miejską w Puławach. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmować całe województwo lubelskie, a w szczególny sposób powiat puławski i rycki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.