Kompleksowy proces rewitalizacji Puław - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Foto: zasoby Urząd Miasta Puławy,

Władze województwa lubelskiego rozstrzygnęły konkurs dla samorządów na przygotowanie Programów Rewitalizacji. Unijne pieniądze trafią do 38 gmin. Łącznie gminy pozyskają w sumie ponad 5 mln złotych

indeks.png

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020

Okres realizacji: od 20.11.2015r. do 28.04.2017r.

Wysokość dofinansowania: 110.736,45 PLN (90%)

Wkład własny: 12.304,05 PLN (10%)

Całkowita wartość projektu: 123.040,50 PLN

Miasto Puławy z dotacją na przygotowanie Programu Rewitalizacji

Władze województwa lubelskiego rozstrzygnęły konkurs dla samorządów na przygotowanie Programów Rewitalizacji. Unijne pieniądze trafią do 38 gmin. Łącznie gminy pozyskają w sumie ponad 5 mln zł. Teraz samorządy, w tym Miasto Puławy opracują Programy Rewitalizacji. Bez tego dokumentu nie mogłyby starać się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020.

Po dotację w konkursie

Konkurs był elementem unijnego projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Wystartowały
w nim gminy miejskie i wiejsko-miejskie. Władze województwa ogłosiły dwie edycje konkursu. Do obu wpłynęło łącznie 45 wniosków. Ostatecznie, po ocenie najwięcej punktów uzyskały wnioski: Puław  i Frampola  - po 113 (I edycja konkursu) oraz Radzynia Podlaskiego - 94 (II edycja konkursu). Na liście dofinansowanych znalazły się również m.in. Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Biłgoraj, Świdnik, Kraśnik, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Włodawa, Lublin, Hrubieszów i Opole Lubelskie.

Bez programu rewitalizacji ani rusz po fundusze

Otrzymane środki umożliwią Miastu Puławy przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2020
z perspektywą do 2030r. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w momencie, gdy Puławy zdecydują się na złożenie wniosku o fundusze europejskie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Miasto Puławy opracuje Program Rewitalizacji w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Fundusze pozyskane w ramach powyższego konkursu zostaną przeznaczone m.in. na:

  • opłacenie ekspertów, którzy pomogą w jego opracowaniu,

  • przeprowadzenie badań pogłębionych,

  • aktualizację diagnozy miasta i obszarów rewitalizacji,

  • promocję  prowadzonych działań,

  • organizację konsultacji społecznych.

Nowe spojrzenie na odnowienie zaniedbanych części miast

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów  wspieranych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast i parkami oraz wyremontowanymi budynkami instytucji kultury.

Dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważna jest pomoc dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie. I właśnie aby otrzymać środki unijne na wsparcie tych kryzysowych obszarów, Puławy muszą posiadać Lokalny Program  Rewitalizacji.

Chcesz wiedzieć więcej nt. rewitalizacji w Puławach?